Kiểm định chất lượng giảng dạy tiếng Anh trẻ em

MULTI LANGUAGE Training Center

Sẽ có quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ giáo dục đào tạo vừa qua đã tổ chức Hội thảo xây dựng thông tư về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định viên là người được tuyển chọn, đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên theo quy định, được cấp thẻ kiểm định viên, thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác.

Sẽ có quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Sẽ có quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Để được tuyển chọn, kiểm định viên phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, trình độ ngoại ngữ, tin học; am hiểu pháp luật, chế độ, chính sách về giáo dục; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Ứng viên đạt yêu cầu tuyển chọn kiểm định viên sẽ được cấp thẻ kiểm định viên, có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Thẻ sẽ bị thu hồi nếu kiểm định viên mắc vi phạm theo quy định.
Dự thảo cũng quy định, nghiêm cấm kiểm định viên nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích nào khác từ cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; cho thuê, cho mượn thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục; tiết lộ thông tin về cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, trừ trường hợp được cơ sở giáo dục đó đồng ý hoặc pháp luật cho phép.

Chuyên mục học và chơi

what they say

Chương trình học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đảm bảo phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và vững chương trình phổ thông.

Đóng quảng cáo [x]

tieng anh trẻ em