Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

MULTI LANGUAGE Training Center

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần thi nghe của Cambridge English – Flyers bao gồm 5 phần. Mỗi phần sẽ có ví dụ và các bé sẽ được nghe 2 lần.

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần 1: (5 câu hỏi)
Một bức tranh lớn bao gồm nhiều người với các hoạt động khác nhau. Trên và dưới bức tranh sẽ có tên của các nhân vật trong bức tranh. Các bé cần lắng nghe đoạn hội thoại giữa một người lớn và một bạn nhỏ nói chuyện về người và các hoạt động trong bức tranh. Nhiệm vụ của các bé là nối các tên đã cho với người trong bức tranh.
Các bé có thể xem ví dụ sau:

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần 2 (5 câu hỏi)
Trong phần 2, các bé sẽ được nghe một đoạn hội thoại giữa 2 người. Nhiệm vụ của các bé là viết một từ hoặc một chữ số vào 5 chỗ trống trong form.
Các bé có thể tham khảo ví dụ sau đây:

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần 3 (5 câu hỏi)
Trong phần này, các bức tranh sẽ được chia thành 2 nhóm: nhóm các bức tranh bên trái là tên người, tên nơi chốn hoặc tên đồ vật. Nhóm các bức tranh bên phải sẽ được đánh các chữ cái A, B, C,… Các bé sẽ được nghe đoạn hội thoại giữa hai người và nhiệm vụ của các bé là nối các bức tranh ở bên phải với các bức tranh ở bên trái bằng cách viết các chữ cái vào ô vuông.
Các bé có thể tham khảo ví dụ sau đây:

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần 4 (5 câu hỏi)
Phần 4 sẽ có 5 đoạn hội thoại nhỏ. Trong mỗi đoạn hội thoại, sau khi nghe xong các bé sẽ phải trả lời câu hỏi bằng các cách tick vào một trong ba bức tranh đúng nhất.
Và đây là ví dụ cho các bé:

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Phần 5 (5 câu hỏi)
Trong phần này, các bé sẽ nhìn thấy một bức tranh lớn như hình ví dụ bên dưới đây. Các bé sẽ được nghe một đoạn hội thoại giữa một người lớn và một bạn nhỏ. Nhiệm vụ của các bé trong phần này là phải tô màu một vật thể đơn giản và viết một từ lên một nơi nào đó trên bức tranh.
Và đây là ví dụ để các bé tham khảo:

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Cấu trúc đề thi Listening – Flyers

Chuyên mục học và chơi

what they say

Chương trình học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đảm bảo phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và vững chương trình phổ thông.

Đóng quảng cáo [x]

tieng anh trẻ em