Các kì thi và chứng chỉ CAMBRIDGE ENGLISH

MULTI LANGUAGE Training Center

Các kì thi và chứng chỉ CAMBRIDGE ENGLISH

Bạn đã từng nghe nói đến các kì thi Cambridge English, chứng chỉ Cambridge English?
Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Cambridge English, Trung tâm Multi Language giới thiệu với các bạn tổng quan về các kì thi và chứng chỉ Cambridge English như sau:
Cambridge English Language Assessment tổ chức các kì thi và cung cấp các văn bằng chứng chỉ giá trị nhất thế giới cho các học viên và giáo viên tiếng Anh.

Các kì thi và chứng chỉ CAMBRIDGE ENGLISH

Các kì thi và chứng chỉ CAMBRIDGE ENGLISH

Các kỳ thi Cambridge English được công nhận bởi hơn 13.000 trường đại học, các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới. Các kỳ thi này có thể mở ra những cánh cửa của giáo dục bậc cao hơn, nâng cao cơ hội việc làm, và vì chúng được được công nhận trên toàn cầu, nên có thể tăng thêm nhiều lựa chọn cho học viên trong học tập hay trong công việc.
Sau đây là tất cả các kì thi Cambridge English:
Tiếng Anh dành cho thiếu nhi
•    Cambridge English: Starters (YLE Starters)
•    Cambridge English: Movers (YLE Movers)
•    Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)
Tiếng Anh tổng quát và dành cho Trường học
•    Cambridge English: Starters (YLE Starters)
•    Cambridge English: Movers (YLE Movers)
•    Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)
•    Cambridge English: Key (KET)
•    Cambridge English: Key (KET) for Schools
•    Cambridge English: Preliminary (PET)
•    Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools
•    Cambridge English: First (FCE)
•    Cambridge English: First (FCE) for Schools
Tiếng Anh học thuật và chuyên ngành
•    Cambridge English: First (FCE)
•    Cambridge English: Advanced (CAE)
•    Cambridge English: Proficiency (CPE)
•    Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)
•    Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
•    Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
•    Cambridge English: Legal (ILEC)
•    Cambridge English: Financial (ICFE)
•    BULATS
•    IELTS
Tiếng Anh thương mại
•    Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)
•    Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
•    Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
•    Cambridge English: Legal (ILEC)
•    Cambridge English: Financial (ICFE)
•    BULATS
Các ngôn ngữ Châu Âu khác
•    BULATS bằng tiếng Pháp
•    BULATS bằng tiếng Đức
•    BULATS bằng tiếng Tây Ban Nha
Văn bằng chứng chỉ giảng dạy dành cho các giáo viên mới vào nghề
•    CELTA
•    TKT (Teaching Knowledge Test)
Văn bằng chứng chỉ giảng dạy dành cho các giáo viên có kinh nghiệm
•    TKT (Teaching Knowledge Test)
•    ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching)
•    Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
Các giáo viên muốn chuyên môn hóa
•    TKT (học phần chuyên ngành)
•    Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
•    IDLTM (International Diploma in Language Teaching Management)
•    Young learners extension to CELTA

Chuyên mục học và chơi

what they say

Chương trình học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đảm bảo phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và vững chương trình phổ thông.

Đóng quảng cáo [x]

tieng anh trẻ em