Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

MULTI LANGUAGE Training Center

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Hình ảnh thầy giáo phát quà cho các em

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Hình  ảnh giáo viên tổ chức Tết thiếu nhi.

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

Tết thiếu nhi 1/6/2014 tại trung tâm ngoại ngữ Multi Language

 

 

Chuyên mục học và chơi

what they say

Chương trình học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đảm bảo phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và vững chương trình phổ thông.

Đóng quảng cáo [x]

tieng anh trẻ em